GARIS PANDUAN

GARIS PANDUAN KERTAS KERJA PENUH SEDAR’20

 • Jumlah muka surat kertas kerja penuh tidak melebihi 10 muka surat termasuk bibliografi
 • Saiz Kertas mesti format A4 (21 x 29.7 cm).
 • Margin mesti 1 inci (kira-kira 2.54 cm).
 • Rujukan, grafik, jadual semua dikira dalam jumlah halaman.
 • Jenis Font yang digunakan ialah Arial.
 • Saiz font kertas kerja ialah 10 point (kecuali tajuk kertas kerja adalah 12 point)
 • Tajuk kertas kerja BERHURUF BESAR (saiz font 12)
 • Baris kosong harus dibiarkan selepas tajuk. Selepas tajuk, nama penulis, gabungan dan e-mel perlu disediakan.
 • Kertas penuh hendaklah termasuk abstrak.
 • Panjang maksimum abstrak 250 patah perkataan.
 • Jadual dan rajah hendaklah berpusat (centered) dan tidak melebihi jidar halaman diberikan.
 • Saiz font jadual dan rajah boleh dikurangkan kepada 7 pt.
 • Tajuk jadual perlu berada di atas jadual. Sementara tajuk rajah adalah dibawah rajah.  
 • Rujukan dan petikan dalam teks perlu menggunakan  format APA.
 • JANGAN masukkan NOMBOR PAGE
 • JANGAN masukkan NOTA KAKI

PERHATIAN:

Sila emel kertas kerja penuh dalam format MS Word sebelum 30 September 2020 kepada :
sedar2020@ipgkda.edu.my