TEMA

 1. Tema dalam seminar ini ialah Pemantapan Penyelidikan  Pendidikan dalam Era Norma Baharu”
 2. Sub tema :
  • Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21
  • Polisi Pendidikan
  • Pendidikan pra sekolah
  • Pedagogi Pendidikan Guru
  • Kreativiti dan Inovasi dalam Pendidikan
  • Pendidikan Khas dan Pemulihan
  • Teknologi dalam Pendidikan
  • Penilaian dan Pentaksiran Pendidikan  Abad 21
  • Professional Learning Community (PLC)
  • Coaching & Mentoring
  • Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
  • Pengembangan Kurikulum
  • Penyelidikan Tindakan
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Bahasa Arab
  • Pendidikan Islam dan Moral